Pages

Tuesday, September 27, 2016

Kordamine. 5. klass (28. september)


Mängi järjest allpool esitatud mänge ja korda õpitud teemasid.

1. Vaata, kui hästi tead tähestiku järjekorda: tähestiku mäng.

2. Tuleta meelde, millised häälikud on täishäälikud ja millised kaashäälikud: häälikute mäng.

3. Korda üle, millised häälikud on helilised ja millised helitud: häälikute viktoriin.

4. Tuleta meelde, millise sõna lõppu käib -gi, millise lõppu -ki: -gi ja -ki liide

5. Harjuta häälikuühendi äratundmist: häälikuühendid

Kui oled harjutuste täitmise lõpetanud, mine internetilehele kahoot.it.

Wednesday, September 23, 2015

7. klass (25. september)

Mängi ja harjuta!


Sõnaliigid


Käändsõnade liigidTegusõnadKüsimus ja kääne


Käände määramine
Kui said mängitud, sisene Kahooti keskkonda.

Monday, September 14, 2015

5. klass, eesti keel (16. september)

Täida järjest ülesandeid ja korda eelmisel tunnil õpitut.

1. Vaata, kui hästi tead tähestiku järjekorda: tähestiku mäng.

2. Tuleta meelde, millised häälikud on täishäälikud ja millised kaashäälikud: häälikute mäng.

3. Korda üle, millised häälikud on helilised ja millised helitud: häälikute viktoriin.

4. Mine internetilehele kahoot.it ja hakka mängima!

Wednesday, May 20, 2015

Eesti keele teemade kordamine

Tuleta meelde reeglid, mängi ja harjuta!


Liitsõna ja liitega sõna

Liitsõna koosneb mitmest sõnast, näiteks kool + kott = koolikott.
Tuletis koosneb sõnast ja tuletusliitest. Tuletusliide üksinda keeles ei esine ja sel ei ole eraldiseisvat tähendust, nt kass + lane = kaslane (lane üksinda ei tähenda midagi).

Harjuta: liitsõna ja tuletis

Kaashäälikuühend

Mitu erinevat kaashäälikut kõrvuti moodustavad kaashäälikuühendi, nt sahver, programm.
Harjuta: kaashäälikuühend

Tavaliselt kirjutatakse kaashäälikuühendis kõik tähed ühekordselt, nt kinnas - kindad, linlane.
Harjuta: kaahäälikuühendi õigekiri

Kaashäälikuühendi reegel ei kehti järgmistel juhtudel:
  • liitsõna piiril: plekk + toos = plekktoos
  • kui liide algab ja sõna lõppeb sama tähega: kesk + kond = keskkond
  • kui l-, m-, n- või r- i järel on pikalt häälduv s-täht: morss, valss, avanss
  • liite -gi või -ki lisamisel: kausski, pallgi
Harjuta: kaashäälikuühendi erandid


Häälikute õigekiri

Tavaliselt kirjutatakse helitu hääliku (k, p, t, g, b, d, f, h , s, š, z, ž) kõrvale tugev sulghäälik (k, p, t). Näiteks kapsas, kandki, garaažki
Erandlikult võib helitu hääliku kõrvale kirjutada k, p, t

  • liitsõna liitumiskohas, näiteks jalgpall
  • liite lisandumisel, näiteks valdkond
  • kui sõna algvormis on g, b, d, näiteks andma - andsin; kärbes - kärbsed
  • mõningates võõrsõnades, näiteks röntgen, absurdne
Harjuta: sulghäälikute naabrid; sulghäälikute õigekiri


Ü-tähe kõrvale üldiselt i- ega j-tähte ei kirjutata, näiteks tahan süüa.
Eesti keeles üldjuhul i ja j kõrvuti ei kirjutata, näiteks tahan viia,  maias laps
Eranditeks on

  • liitsõnad, näiteks bensiinijaam
  • tegijanimed, näiteks tantsija, müüja
Harjuta: i ja j õigekiri

Käänded

Korda eesti keele käändeid: harjutus 1, harjutus 2

Veel harjutusi:

Võõrsõna, liitsõna ja tuletis

P või B sõna alguses

Monday, May 11, 2015

7. klass (11. mai)

Tuleta meelde võõrsõnade tunnused ja harjuta nende õigekirja:
Harjutus 1: võõrsõnad.
Harjutus 2: võõrsõnade õigekiri.

Tuleta meelde, mis on tsitaatsõnad ja täida lehe lõpus olevad harjutused 1 ja 2: tsitaatsõnad.

Leia sünonüümid: sünonüümid.

Tuleta meelde, mis on paronüümid ja kuidas eristada veaohtlike paronüümide tähendusi: paronüümid.
Kontrolli, kas oskad kasutada õiges kohas õiget paronüümi: paronüümide test.

Harjuta tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamist: tegusõnad kokku või lahku.

Thursday, May 7, 2015