Pages

Sunday, September 21, 2014

Jaan Krossi novellid (9. klass)

Otsi loosiga tõmmatud teema kohta infot ja koosta ettekanne.
Ettekande koostamisel keskendu vastava teema juures loetletud punktidele. Mõne teema puhul on antud ka soovituslikud internetileheküljed, kust võib vajalikku infot leida. Neid lehekülgi ei pea kasutama, aga ettekanne peab põhinema vähemalt kahel alusallikal, mis on esitluses ka nimetatud.
Jõudu tööle!

TEEMAD JA ALAPUNKTID

Jaan Krossi elu ja looming:
 • sünnikoht ja elupaigad
 • haridus
 • töökohad
 • pere
 • tähtsamad seigad elus
 • kirjutatud teoste liigid (proosa, luule, žanrid)
 • olulisemad teosed
 • arvustused/arvamused tema loomingu kohta
 • tähtsus eesti kirjandusloos


Nõukogude okupatsioon 1940–1941:
 • okupatsiooni tähendus ja olemus
 • Nõukogude okupatsiooni põhjused ja eellugu
 • olulisemad sündmused ja isikud
 • muutused ühiskonnelus
 • okupatsiooni mõju tavainimestele
 • okupatsiooni lõpp (põhjused ja sündmused)

Soovituslikud allikad:
http://www.mnemosyne.ee/hc.ee/pdf/conclusions_ee_1940-1941.pdf (alapeatükk „Eesti vabariigi okupeerimine ja Nõukogude Liitu inkorporeerimine“)

Saksa okupatsioon 1941–1944:
 • okupatsiooni tähendus ja olemus
 • Saksa okupatsiooni põhjused ja eellugu
 • olulisemad sündmused ja isikud
 • muutused ühiskonnelus
 • okupatsiooni mõju tavainimestele
 • okupatsiooni lõpp (põhjused ja sündmused)

Soovituslikud allikad:

Küüditamised Eestis:
 • küüditamise mõiste ja olemus
 • toimumisajad
 • küüditamise põhjendused (keda ja miks küüditati?)
 • küüditatute elupaigad väljaspool Eestit
 • statistilised andmed (kui palju ja kuhu küüditati?)

Soovituslikud allikad:
(alapeatükid „Küüditamine kui lahutamatu osa NSV Liidu sisepoliitikast“; „Küüditamine Eestis 1941“ ja „1949. aasta märtsiküüditamine“).


No comments:

Post a Comment