Pages

Wednesday, May 20, 2015

Eesti keele teemade kordamine

Tuleta meelde reeglid, mängi ja harjuta!


Liitsõna ja liitega sõna

Liitsõna koosneb mitmest sõnast, näiteks kool + kott = koolikott.
Tuletis koosneb sõnast ja tuletusliitest. Tuletusliide üksinda keeles ei esine ja sel ei ole eraldiseisvat tähendust, nt kass + lane = kaslane (lane üksinda ei tähenda midagi).

Harjuta: liitsõna ja tuletis

Kaashäälikuühend

Mitu erinevat kaashäälikut kõrvuti moodustavad kaashäälikuühendi, nt sahver, programm.
Harjuta: kaashäälikuühend

Tavaliselt kirjutatakse kaashäälikuühendis kõik tähed ühekordselt, nt kinnas - kindad, linlane.
Harjuta: kaahäälikuühendi õigekiri

Kaashäälikuühendi reegel ei kehti järgmistel juhtudel:
  • liitsõna piiril: plekk + toos = plekktoos
  • kui liide algab ja sõna lõppeb sama tähega: kesk + kond = keskkond
  • kui l-, m-, n- või r- i järel on pikalt häälduv s-täht: morss, valss, avanss
  • liite -gi või -ki lisamisel: kausski, pallgi
Harjuta: kaashäälikuühendi erandid


Häälikute õigekiri

Tavaliselt kirjutatakse helitu hääliku (k, p, t, g, b, d, f, h , s, š, z, ž) kõrvale tugev sulghäälik (k, p, t). Näiteks kapsas, kandki, garaažki
Erandlikult võib helitu hääliku kõrvale kirjutada k, p, t

  • liitsõna liitumiskohas, näiteks jalgpall
  • liite lisandumisel, näiteks valdkond
  • kui sõna algvormis on g, b, d, näiteks andma - andsin; kärbes - kärbsed
  • mõningates võõrsõnades, näiteks röntgen, absurdne
Harjuta: sulghäälikute naabrid; sulghäälikute õigekiri


Ü-tähe kõrvale üldiselt i- ega j-tähte ei kirjutata, näiteks tahan süüa.
Eesti keeles üldjuhul i ja j kõrvuti ei kirjutata, näiteks tahan viia,  maias laps
Eranditeks on

  • liitsõnad, näiteks bensiinijaam
  • tegijanimed, näiteks tantsija, müüja
Harjuta: i ja j õigekiri

Käänded

Korda eesti keele käändeid: harjutus 1, harjutus 2

Veel harjutusi:

Võõrsõna, liitsõna ja tuletis

P või B sõna alguses

No comments:

Post a Comment